HILLARY CLINTON

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

„Dac aces­te ope­ra iuni v par cu­nos­cu­te, acest lu­cru se întâmpl pentru c Hi­tler pro­ce­da la fel la sfâr itul ani­lor 1930. Des­pre to i ger­ma­nii, et­ni­cii ger­mani, ca­re erau în ri pre­cum Ce­hos­lo­va­cia, Ro­mânia i alte locuri, Hi­tler spunea c nu sunt tra­ta i cum ar tre­bui, c tre­bu­ie s me­arg s îi pro­te­je­ze“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.