TRAIAN B SES­CU, PRE EDINTELE RO­MÂNI­EI

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

„În ca­zul în ca­re se de­ci­de cre­a­rea unui for­mat de ne­go­ci­e­re pentru solu io­na­rea ten­si­u­ni­lor din­tre Ucraina i Fe­de­ra ia Rus , ur­ma­re a ac iu­ni­lor din Cri­me­ea, Ro­mânia tre­bu­ie s fac par­te din for­ma­tul de ne­go­ci­e­re“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.