200 CE­LE MAI PUTERNICE FE­MEI DIN BUSINESS

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

Meda Weidle es­te una din­tre pove tile de suc­ces ale me­di­u­lui de afa­ceri din Ro­mânia. Afla i ca­re sunt ce­le­lal­te mo­de­le fe­mi­ni­ne din business, în cu­rând, în noul proi­ect Business Ma­ga­zin, pre­cum i la gala „Woman in Po­wer“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.