ZEUL TUNETULUI REINTRĂ ÎN AC­ŢI­U­NE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

PRO Vi­deo pre­zin­tă în acest nu­măr fil­mul „Thor: Întu­ne­ri­cul“, con­ti­nua­rea aven­tu­rii pe Pă­mânt a pu­ter­ni­cu­lui Thor (Chris Hem­swor­th), Zeul Tunetului, ca­re se va con­frun­ta de ace­as­tă da­tă cu Ma­le­kith, cel mai pe­ri­cu­los și mai pu­ter­nic din­tre ad­ver­sa­rii săi. De­oa­re­ce ta­tăl său, Odin (Antho­ny Hop­kins), nu es­te suficient de pu­ter­nic pentru a se opu­ne ame­nin­ţă­rii, Thor își asu­mă misiunea de a-și sal­va atât re­ga­tul, Asgard, cât și între­a­ga lu­me. Ală­turi de iu­bi­ta lui, Ja­ne Fos­ter (Na­ta­lie Por­tman), Thor înce­pe o că­lă­to­rie la ca­pă­tul că­reia ar pu­tea fi obli­gat să fa­că sa­cri­fi­ci­ul su­prem. Re­gi­zo­rul fil­mu­lui es­te Alan Tay­lor, unul din­tre re­a­li­za­to­rii ce­le­brei se­rii „Urze­a­la Tro­nu­ri­lor“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.