GEOMETRIE LA PUR­TĂ­TOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ul­ti­ma ten­din­ţă în bi­ju­te­ria mo­der­nă pa­re să fie ex­ploa­ta­rea cu ori­ce preţ a for­me­lor ge­o­me­tri­ce, în special a ce­lor ca­re per­mit jocurile de un­ghi­uri, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Se re­mar­că ast­fel mo­de­le de bră­ţări ri­gi­de, bră­ţări des­chi­se sau co­li­e­re din aur și ar­gint, în ca­re se re­gă­sesc fi­guri și cor­puri ge­o­me­tri­ce. De pil­dă, Del­fi­na De­let­trez, mai cu­nos­cu­tă pentru ine­le­le sale cu ochi, nas și bu­ze, a cre­at bră­ţa­ra „Ata­cul re­chi­nu­lui“, din ar­gint cu un to­paz ver­de sau roz, ca­re la par­tea su­pe­ri­oa­ră are for­mă de un­ghi as­cu­ţit, iar la par­tea in­fe­ri­oa­ră es­te ro­tun­ji­tă, se­mă­nând cu ca­pul unui re­chin. Alte exem­ple sunt bră­ţă­ri­le des­chi­se de for­mă drep­tun­ghi­u­la­ră sau pa­ra­le­li­pi­pe­di­că sem­na­te Ce­li­ne sau Jen­ni­fer Fis­her.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.