OPT RE­TAI­LERI IN­TER­NA­ŢI­O­NA­LI VIZEAZĂ RO­MÂNIA PENTRU EX­TIN­DE­RE ÎN ACEST AN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ro­mânia se află pe lo­cul 35 din 55 într-un top mon­dial al ţă­ri­lor un­de cei mai im­por­tan­ţi re­tai­leri vor să se ex­tin­dă în acest an, pe aceeași po­zi­ţie cu Ucraina și Co­re­ea de Sud, si­tuându-se însă mai bi­ne de­cât Slo­va­cia, Ungaria, Gre­cia sau Bulgaria, po­tri­vit CBRE. Com­pa­nia de consultanţă imo­bi­lia­ră a in­ter­vi­e­vat peste 130 de re­tai­leri din Europa, Ame­ri­ca și Asia, pentru a afla nu­mă­rul de ma­ga­zi­ne pe ca­re aceștia vor să le des­chi­dă în acest an și pi­e­ţe­le de ca­re sunt in­te­re­sa­ţi. Pe ba­za răspunsurilor aces­to­ra, Ro­mânia s-a pla­sat pe poziţia 35 în top, în con­di­ţi­i­le în ca­re 8 com­pa­nii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.