DA­CĂ VI­NE ACCIZA

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

In­fla­ţia a cres­cut cu 1,05% în fe­brua­rie fa­ţă de aceeași lu­nă din 2013, du­pă o creștere a pre­ţu­ri­lor de con­sum cu 0,3% fa­ţă de ia­nua­rie, lu­nă când in­fla­ţia anua­lă ajun­se­se la 1,06%. Cel mai mult s-au scum­pit ser­vi­ci­i­le (0,5% fa­ţă de ia­nua­rie), ur­ma­te de măr­fu­ri­le ali­men­ta­re (0,3%; 1,2% pentru le­gu­me) și nea­li­men­ta­re (0,3%). Ana­liștii ING Bank con­chid că pe­ri­oa­da de de­zin­fla­ţie s-a cam ter­mi­nat și se aște­ap­tă în lu­ni­le ur­mă­toa­re la o ma­jo­ra­re a pre­ţu­ri­lor de con­sum cu cca 1,2% în mar­tie și aproa­pe de 2% în apri­lie, în prin­ci­pal din cau­za in­tro­du­ce­rii ac­ci­zei su­pli­men­ta­re la com­bus­ti­bi­li, în timp ce eco­no­miștii BCR văd in­fla­ţia la fi­ne­le anu­lui la 3,6% (aproa­pe de li­mi­ta su­pe­ri­oa­ră a ţin­tei BNR, respectiv 3,5%), cu o in­fluen­ţă a ac­ci­zei la com­bus­ti­bi­li de 0,4%0,5% în plus la preţurile de con­sum. In­di­ce­le pre­ţu­ri­lor de con­sum (var. anua­lă %) Preţuri măr­furi nea­lim. (var. anua­lă %) Preţuri ali­men­te (var. anua­lă %) Preţuri ser­vi­cii (var. anua­lă %)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.