DEZ­VOL­TA­TO­RII DE APLI­CA­ŢII POT CÂȘTI­GA 27.000 EU­RO LA COMPETIŢIA MOBILIO AWARDS

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

În ca­drul con­fe­rin­ţei ZF Mobilio’14 dez­vol­ta­to­rii de apli­ca­ţii mo­bi­le și mo­bi­si­te-uri ca­re se înscriu la competiţia Mobilio Awards în pe­ri­oa­da 24 fe­brua­rie - 19 mar­tie au șan­sa să câști­ge pre­mii în va­loa­re to­ta­lă de 27.000 de eu­ro, din­tre ca­re 7.000 de eu­ro cash, iar 20.000 de eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.