6,2%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

scă­de­rea în ia­nua­rie fa­ţă de aceeași lu­nă a anu­lui tre­cut a ci­frei de afa­ceri din co­mer­ţul cu au­to­ve­hi­cu­le și mo­to­ci­cle­te (se­rie bru­tă și ajus­ta­tă), iar fa­ţă de de­cem­brie 2013 scă­de­rea a fost de 29,4% (se­rie bru­tă), respectiv 11,4% (se­rie ajus­ta­tă)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.