Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

fon­du­ri­le anua­le per ca­pi­ta ob­ţi­nu­te de Ro­mânia în ca­drul po­li­ti­cii de co­e­zi­u­ne UE pentru pe­ri­oa­da 2014-2020, ce­le mai re­du­se din Europa și la ju­mă­ta­te

fa­ţă de Slo­va­cia și Ungaria

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.