MERGEŢI LA VOT?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Pentru mo­ment, 44% din­tre res­pon­den­ţii unui son­daj IRES sus­ţin că sigur vor merge la vot la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 25 mai, în timp ce 13% spun că sigur nu vor merge la vot. Ca in­ten­ţie de vot, PSD es­te în frun­te, cu 41%, ur­mat de PNL cu 17%, PDL cu 14% și PMP cu 9%. Con­form pre­dic­ţi­i­lor avan­sa­te de res­pon­den­ţi, PSD es­te par­ti­dul ca­re ar câști­ga ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, fi­ind in­di­cat de 61% din­tre res­pon­den­ţi. Pe ur­mă­toa­re­le locuri se cla­se­a­ză PNL cu 8% și PDL cu 6%. Ju­mă­ta­te din­tre par­ti­ci­pan­ţii la studiu cred că PNL nu va atin­ge obi­ec­ti­vul de a ob­ţi­ne la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re 20% din vo­turi, obi­ec­tiv sta­bi­lit de preșe­din­te­le PNL, Crin Anto­nes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.