MEDIA GA­LA­XY DESCHIDE UN NOU MA­GA­ZIN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Re­tai­le­rul elec­tro-IT Media Ga­la­xy, par­te din gru­pul Altex Ro­mânia, deschide săp­tă­mâna ace­as­ta un ma­ga­zin în mal­lul Elec­tro­pu­te­re Parc din Crai­o­va, în urma unei investiţii de 1 mi­li­on de eu­ro, și ajun­ge la o re­ţea de 16 uni­tă­ţi. Noul show­room, cu o su­pra­fa­ţă de peste 2.500 me­tri pă­tra­ţi și 10.000 de pro­du­se, va de­ser­vi atât Crai­o­va, cât și orașe­le li­mi­tro­fe, Ca­la­fat, Ca­ra­cal, Co­ra­bia, Fi­liași, Se­gar­cea și Sla­ti­na. „În timp ce alţi ju­că­tori caută so­lu­ţii prin fu­zi­u­ne, gru­pul Altex se dez­vol­tă or­ga­nic, așa cum o fa­ce con­ti­nuu, de peste 20 de ani pe pia­ţa din Ro­mânia (...) Prin inves­ti­ţia de peste 1 mi­li­on de eu­ro în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.