Î

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

MP R IREA PR ZII

Ce­le mai atrac­ti­ve active din Cri­me­ea, prin­tre ca­re ho­te­luri și com­pa­nii de pe­trol și ga­ze, sunt de­ja con­tro­la­te de fo­rțe pro­ru­se, iar ane­xa­rea re­gi­u­nii ucrai­ne­ne de că­tre Rusia înse­am­nă că vor tre­ce sub con­tro­lul Moscovei și al oamenilor de afa­ceri agre­ați de Krem­lin, po­tri­vit Fi­nan­cial Ti­mes. „În timp ce oa­me­nii din Sim­fe­ro­pol săr­bă­to­re­au ane­xa­rea Cri­me­ei de că­tre Rusia, la 10 mi­nu­te dis­ta­nță de cen­trul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.