DIN GRĂDINA MODEI

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

Cău­ta­rea in­spi­ra­ţi­ei în na­tu­ră nu mai e de mult o no­u­ta­te în lu­mea modei, ca­re își îndre­ap­tă, iar aten­ţia spre gră­di­ni­le cu flori. De data ace­as­ta însă, pe cre­a­ţi­i­le vestimentare apar ima­gini de flori ca­re par re­pro­du­ceri fo­to­gra­fi­ce mă­ri­te, cum ar fi nar­ci­se­le de pe că­măși sau ro­chii din co­lec­ţia sem­na­tă Paul Smith, com­bi­na­ţii de di­ver­se flori viu co­lo­ra­te, ca un oma­giu al modei ani­lor ‘60, pla­sa­te pe blu­ze, ro­chii și to­curi de san­da­le, pre­cum și fus­te sau par­de­sie din ja­card cu mar­ga­re­te de la Mul­ber­ry. La ca­pi­to­lul ac­ce­so­rii, se re­mar­că o co­lec­ţie de ac­ce­so­rii pentru pur­tat în pă­rul doam­ne­lor, de­nu­mi­tă Flo­ra­mor­ta, pe ca­re hair­sty­list-ul britanic Sam McKni­ght a re­a­li­zat-o împreu­nă cu cre­a­toa­rea de bi­ju­te­rii Vic­ki Sar­ge, in­spi­rat de flo­ri­le ca­re se tre­ce­au din grădina sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.