UN NU­ME GREU LA ASF

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Pro­pu­ne­rea co­mu­nă a alian­ţei de gu­ver­na­re pentru șe­fia Au­to­ri­tă­ţii de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră, dis­cu­ta­tă în pre­a­la­bil de pre­mi­e­rul Pon­ta cu guvernatorul BNR, es­te Mișu Ne­gri­ţoiu, fost di­rec­tor ge­ne­ral al ING Bank Ro­mânia și ac­tual­men­te preșe­din­te al băn­cii, ca­re ar urma să asi­gu­re o con­du­ce­re „de­po­li­ti­za­tă“a in­sti­tu­ţi­ei. Ne­gri­ţoiu a fost în anii ‘90 mi­nis­tru al re­for­mei în gu­ver­nul Vă­că­roiu, con­si­li­er al preșe­din­te­lui Ion Ili­es­cu și de­pu­tat pe lis­te­le PDSR, iar în 2006 a de­venit pri­mul ban­cher au­toh­ton ca­re preia con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a unei mari bănci cu ac­ţi­o­nar ma­jo­ri­tar străin. Co­mi­sia de buget-fi­nan­ţe urma să-l au­di­e­ze la 31 mar­tie atât pe Mișu Ne­gri­ţoiu, cât și pe can­di­da­ţii pentru pos­tul ne­e­xe­cu­tiv în Con­si­li­ul ASF ca­re a ră­mas va­cant du­pă de­mi­sia lui Ma­rian Mârzac, ares­tat în do­sa­rul Car­pa­ti­ca Asig.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.