Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Alca­tel-Lu­cent Ro­mânia va fi con­du­să de la 1 apri­lie de

fost di­rec­tor re­gi­o­nal de vânzări pentru Europa Cen­tra­lă și Est al Info Vis­ta, înlo­cu­in­du-l pe Flo­rin Pe­to­lea, ca­re a con­dus com­pa­nia din iu­nie 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.