Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

a fost numit, la înce­pu­tul aces­tui an, di­rec­tor ge­ne­ral al com­pa­ni­ei Ro­bert Bos­ch SRL și re­pre­zen­tan­tul con­cer­nu­lui ger­man Bos­ch

în Ro­mânia și Bulgaria, înlo­cu­ind-o în ace­as­tă po­zi­ţie pe Bri­git­te Eble.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.