CONECTARE LA IN­TER­NET FĂRĂ NU­ME DE UTI­LI­ZA­TOR ȘI PAROLĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Oran­ge Ro­mânia a lansat o tehnologie prin in­ter­me­di­ul că­reia cli­en­ţii se pot co­nec­ta la punc­te­le de ac­ces (hot spot) ale ope­ra­to­ru­lui, au­ten­ti­fi­ca­rea re­a­li­zându-se fără nu­me de uti­li­za­tor și parolă, ci doar cu aju­to­rul car­te­lei SIM. „Fo­lo­si­rea aces­tei teh­no­lo­gii per­mi­te co­nec­ta­rea și au­ten­ti­fi­ca­rea au­to­ma­tă a uti­li­za­to­ri­lor, într-un mod se­cu­ri­zat. Ast­fel, cli­en­ţii ca­re fo­lo­sesc dis­po­zi­ti­ve com­pa­ti­bi­le aces­tei teh­no­lo­gii (ter­mi­na­le cu iOS7 sau

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.