6,6mil.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

va­loa­rea ta­xe­lor și im­po­zi­te­lor lo­ca­le plă­ti­te di­rect cu car­dul pe in­ter­net în pri­me­le do­uă luni ale anu­lui, tri­plu fa­ţă de aceeași

pe­ri­oa­dă din 2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.