Î

Business Magazin (Romania) - - + MANAGEMENT -

N CE­EA CE PRIVE TE NOI­LE EXTINDERI, VICEPRE EDINTELE EMAG SE UIT ÎN PRI­MUL RÂND LA POTEN IAL - „în Tur­cia și Ucraina pi­ețe­le sunt uriașe“-, dar și alte țări ve­ci­ne Ro­mâni­ei sunt o pri­o­ri­ta­te pentru grup, iar 2014 va adu­ce cel puțin o no­uă ța­ră în im­pe­ri­ul for­mat în pre­zent din trei țări. Da­că Tur­cia are ju­că­tori lo­ca­li puternici, iar co­me­rțul online es­te în floare, Ucraina vi­ne

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.