OCU­PA­REA EU­RO­PEI DE SUD-EST

Business Magazin (Romania) - - + MANAGEMENT -

Re­tai­le­rul eMAG ope­re­az de­ja pe pie ele din Bulgaria i Ungaria - „2013 a fost anul interna ional“-, iar dezvoltarea si­te-ului pentru plat­for­me în alte lim­bi va aju­ta la ex­pan­si­u­nea în alte ri. In­ves­ti iile pentru in­tra­rea pe o nou pia de­ter­min

di­mi­nua­rea pro­fi­tu­lui, amor­ti­za­rea in­ves­ti ii­lor având loc în cir­ca doi ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.