CUM SE TRAN­SFOR­MĂ BA­NII ÎN VI­I­TOR 3.500 2.500 1.800

Business Magazin (Romania) - - + BUSINESS HI- TECH -

Fi­nan­ţa­rea proi­ec­te­lor Șco­lii de Va­lori vi­ne pre­do­mi­nant din me­di­ul privat. Re­sur­se­le fi­nan­cia­re atra­se de ONG-ul Școa­la de Va­lori de la mo­men­tul înfi­in­ţă­rii ei până în pre­zent ara­tă că nu­mă­rul be­ne­fi­cia­ri­lor poate crește da­că

exis­tă sus­ţi­ne­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.