VA­LORI PENTRU ADOLESCENŢI

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

Ve­de­te­le ani­lor tre­cu­ţi în Școa­la de Va­lori au fost Grow, Zen­ti­va Express, Think ahe­ad, Drum sigur spre o me­se­rie ade­vă­ra­tă și Eu­roEdu. Aces­te proiecte vor con­ti­nua și în 2014, iar lor li s-au adău­gat și

câte­va proiecte noi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.