O TABĂRĂ PENTRU DOM­NIȘOA­RE

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

Boot Camp es­te o tabără de fe­te cu vârste cu­prin­se între 17 și 21 de ani: ado­les­cen­te, ele­ve de li­ceu, dar și stu­den­te în pri­mii

ani de facultate, ca­re va fi or­ga­ni­za­tă în pre­mi­e­ră în va­ra lui 2014. Într-o tabără de cinci zi­le, par­ti­ci­pan­te­le înva­ţă un­de să își cau­te mo­de­le­le, să își or­ga­ni­ze­ze efi­ci­ent tim­pul, să des­co­pe­re lu­cruri noi des­pre si­ne, să ac­cep­te că sunt uni­ce și să își se­te­ze obi­ec­ti­ve pentru

via­ţă și carieră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.