CENUȘĂREASA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

Școa­la de Va­lori a adus în prim-plan proiecte ca­re să re­sus­ci­te­ze ide­ea de învă­ţă­mânt din școl­lie pro­fe­si­o­na­le. Prin acest proi­ect și prin par­te­ne­ria­tul cu com­pa­nii pre­cum Ikea (re­tail),

Ho­ney­well (me­ca­ni­că) sau Car­meu­se (chi­mie in­dus­tria­lă), Școa­la de Va­lori înce­ar­că să adu­că pe aceeași lun­gi­me de un­dă companiile cu vi­i­to­rii lor an­ga­ja­ţi. Din­co­lo de trai­nin­gul

din com­pa­nii, co­pi­ii in­tră și în pro­gra­me de edu­ca­ţie

non­for­ma­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.