RE­COR­DURI CU CRE­DI­TE­LE PRO­BLE­MĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Por­to­fo­lii de cre­di­te non-co­re și ne­per­for­man­te în va­loa­re de 64 miliarde de eu­ro au fost vându­te anul tre­cut pe pi­e­ţe­le din Europa, iar în 2014 sunt es­ti­ma­te tran­zac­ţii de apro­xi­ma­tiv 80 de miliarde de eu­ro, ara­tă ul­ti­ma analiză de pia­ţă pu­bli­ca­tă de PwC. 2013 a fost un an re­cord din punc­tul de ve­de­re al tranzacţiilor efec­tua­te cu active non-co­re și ne­per­for­man­te, înre­gis­trându-se o creștere de 40% în com­pa­ra­ţie cu 2012. Cre­di­te­le imobiliare (18 miliarde de eu­ro) și cre­di­te­le ne­ga­ran­ta­te acor­da­te po­pu­la­ţi­ei (15 miliarde de eu­ro) au fost ce­le mai tran­zac­ţi­o­na­te active non-co­re și ne­per­for­man­te. Ana­li­za PwC mai ara­tă că băn­ci­le europene încă de­ţin active ne­per­for­man­te și non-co­re în va­loa­re de 2,4 mii de miliarde de eu­ro. Marea Britanie se află în to­pul tranzacţiilor cu active non-co­re în 2013, cu vânzări însu­mând 23,5 miliarde de eu­ro, ur­ma­te de Bel­gia cu vânzări de 11,5 miliarde eu­ro, Germania și Spa­nia cu vânzări cu­mu­la­te de 19,5 miliarde de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.