IN­VES­TI­ŢIE PETROM LA BA­CĂU

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

OMV Petrom a fi­na­li­zat mo­der­ni­za­rea de­po­zi­tu­lui de car­bu­ran­ţi de la Ba­cău, în urma unei investiţii de cir­ca 18 milioane de eu­ro, fi­ind a pa­tra uni­ta­te de sto­ca­re a pro­du­se­lor pe­tro­li­e­re mo­der­ni­za­tă de companie în ul­ti­mii cinci ani. Com­pa­nia a in­ves­tit în mo­der­ni­za­rea ce­lor pa­tru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.