Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

va pre­lua de la 1 iu­nie poziţia de di­rec­tor ge­ne­ral al grupului ame­ri­can Car­gill. Cu o ex­pe­ri­en­ţă de 10 ani în ca­drul Car­gill, atât în Ro­mânia, cât și în Ca­na­da, Var­va­roi va pre­lua ro­lul de di­rec­tor ge­ne­ral în Ro­mânia de la Mar­tin Schul­dt, ca­re va re­ve­ni în Germania.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.