MAI RĂSFIRAŢI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Bi­ro­ul Electoral Cen­tral a cer­nut dras­tic lis­te­le cu can­di­da­ţi pentru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, ale­gând să ad­mi­tă numai opt lis­te (PSD-UNPR-PC, PNL, PDL, PMP, UDMR, PPDD, For­ţa Ci­vi­că, par­ţial PNŢCD) și pa­tru can­di­da­ţi in­de­pen­den­ţi (Iu­lian Cap­sa­li, Paul Pu­rea, Corina Ungu­re­a­nu și Fi­lip Con­stan­tin Ti­tian). Nu numai in­de­pen­den­tul Mir­cea Dia­co­nu, ca­re de la bun înce­put ști­u­se că se înscrie fără a avea până în 2015 dreptul le­gal de a candida, ci și po­li­ti­ci­eni ca­re spe­rau să se re­lan­se­ze gra­ţie eu­ro­par­la­men­ta­re­lor din 25 mai, pre­cum C.V. Tudor, Ghe­or­ghe Fu­nar sau Mi­hail Ne­am­ţu, au ra­tat pro­mo­va­rea pe bu­le­ti­ne­le de vot.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.