PARIUL ANU­LUI 2014

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Cifra de afa­ceri în co­mer­ţul cu amă­nun­tul a cres­cut în fe­brua­rie cu 1,3% fa­ţă de ia­nua­rie și cu 7,5% fa­ţă de aceeași lu­nă din 2012, în se­rie ajus­ta­tă, în prin­ci­pal pe se­a­ma vânză­ri­lor de pro­du­se nea­li­men­ta­re. Pe pri­me­le do­uă luni, con­su­mul a cres­cut cu 6,3% (7% în se­rie bru­tă). Chiar în con­di­ţi­i­le unei creșteri ze­ro a co­mer­ţu­lui în mar­tie, ci­fre­le din pri­me­le do­uă luni sunt su­fi­ci­en­te spre a ge­ne­ra o creștere tri­mes­tria­lă a con­su­mu­lui de peste 4%, cea mai bu­nă din T2 2008 încoa­ce, apre­cia­ză ana­liștii de la ING, ca­re ara­tă că pariul pro­mo­vă­rii con­su­mu­lui drept mo­tor de creștere pentru 2014 se ba­ze­a­ză pe re­lan­sa­rea ma­jo­ră­rii sa­la­ri­i­lor reale în sec­to­rul privat, ca­re la rândul său ar urma să fie spri­ji­ni­tă de o in­fla­ţie mai scă­zu­tă, ca­re la rândul ei ar urma să fie sus­ţi­nu­tă de recolta bu­nă a anu­lui tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.