.000

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul con­trac­te­lor de

asi­gu­ra­re obligatorie a lo­cu­in­ţe­lor exis­ten­te la fi­ne­le lu­nii fe­brua­rie, de trei ori mai ma­re de­cât în aceeași pe­ri­oa­dă

a anu­lui tre­cut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.