MITURI DES­PRE AN­TRE­PRE­NORI

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Media și gu­ra lu­mii pun greșit ac­cen­te­le asu­pra an­tre­pre­no­ria­tu­lui, ocu­pându-se pre­pon­de­rent de ex­tre­me. Fie de „su­pe­re­roi“cu ca­li­tăți și re­zul­ta­te ex­ce­pți­o­na­le, la ca­re îți e te­a­mă să as­piri, ca Jobs, Ga­tes și Bran­son, fie de „miliardari de car­ton“, ale că­ror suc­ce­se, până a se do­ve­di efe­me­re, des­cu­ra­je­a­ză mun­ca cin­sti­tă. De ce nu ne con­cen­trăm oa­re mai mult pe ne­nu­mă­ra­te­le exem­ple date de cei ca­re reușesc cu ta­lent și cu per­for­ma­nțe nor­ma­le? Poate așa nu am mai fi atât de scep­tici pri­vind suc­ce­sul an­tre­pre­no­rial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.