TOA­TE BRAN­DU­RI­LE SUNT PE PLUS

Business Magazin (Romania) - - + REPORTAJ -

Bu­si­nes­sul Indi­tex în Ro­mânia a fost pe plus încă de la in­tra­rea pe pia­ţa lo­ca­lă a spa­ni­o­li­lor. Za­ra, bran­dul fa­ni­on al pro­du­că­to­ru­lui, conduce de­tașat la ca­pi­to­lul veni­turi, ace­lași lu­cru fi­ind va­la­bil în ce­le mai mul­te din­tre pi­e­ţe­le pe ca­re Indi­tex es­te pre­zent.

Brand Ci­fră de afa­ceri 2012 (mil. lei) Evo­lu­ţie 2012 vs 2011 (%) Pro­fit 2012 (mil. lei) An­ga­ja­ţi 2012

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.