ARISTOCRAŢIA LA LICITAŢIE

Business Magazin (Romania) - - // FILM -

Obi­ec­te ca­re erau odi­ni­oa­ră mândria unor puternice fa­mi­lii no­bi­lia­re ajung acum să fie vându­te la licitaţie, du­pă ce fa­mi­li­i­le res­pec­ti­ve și-au pierdut mă­re­ţia de altă­da­tă. Ast­fel, o licitaţie or­ga­ni­za­tă de casa Chris­tie’s în lu­na mai va da pri­le­jul ce­lor fas­ci­na­ţi de aristocraţia de altă­da­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.