ZF MOBILIO: INTER­NE­TUL MO­BIL A AJUNS LA 13,6 MILIOANE DE UTI­LI­ZA­TORI ȘI AȘTE­AP­TĂ APLICAŢIILE DE BUSINESS

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

În Ro­mânia sunt în pre­zent apro­xi­ma­tiv 8 mil. smar­tpho­ne-uri, iar nu­mă­rul to­tal de co­ne­xi­uni active la punc­te de in­ter­net mo­bil a ajuns anul tre­cut la 13,6 mil., în creștere cu 35% fa­ţă de 2012, po­tri­vit da­te­lor ANCOM pre­zen­ta­te la con­fe­rin­ţa ZF Mobilio '14. „Anul tre­cut a cres­cut gra­dul de uti­li­za­re a ser­vi­ci­i­lor de in­ter­net mo­bil (tra­fi­cul me­diu lu­nar), atât prin in­ter­me­di­ul te­le­foa­ne­lor mo­bi­le, cât și prin in­ter­me­di­ul mo­de­mu­ri­lor și car­du­ri­lor USB“, spu­ne Eduard Lo­vin, di­rec­to­rul exe­cu­tiv al ANCOM. În ce­ea ce pri­vește ac­ce­sul la in­ter­net de ma­re vi­te­ză, în Ro­mânia erau anul tre­cut 9,6 milioane co­ne­xi­uni active la in­ter­net mo­bil în ban­dă lar­gă, un avans de 35% fa­ţă de 2012, și 11,1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.