„Nici în 1989 nu au pu­tut s ne împu te pe to i. Eu atunci ave­am 17 ani, am ie it pe strad , ca mul i din­tre dum­nea­voas­tr , deci cred c nici în 2014 nu o s se poat întâmpla acest lu­cru“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

„Pro­ba­bil e ul­ti­mul bi­lanţ la ca­re par­ti­cip la Ministerul Afacerilor In­ter­ne. Pre­mi­e­rul se roa­gă pentru asta! Nu se știe, întor­to­che­a­te sunt căi­le Dom­nu­lui, vă tre­zi­ţi cu mi­ne la anul pe aici“ „S-au adre­sat și preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei pentru so­lu­ţii de spri­jin, iar șe­ful sta­tu­lui i-a îndru­mat că­tre ti­ne­rii noștri“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.