8,74

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

mld. kWh con­su­mul fi­nal de elec­tri­ci­ta­te în pri­me­le do­uă luni ale anu­lui, în scă­de­re cu 0,3% fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă

din 2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.