ARA CU PLA­NURI MARI

Business Magazin (Romania) - - + INFRASTRUCTUR -

De la in­tra­rea în Uni­u­nea European pân în pre­zent, Ro­mânia a des­chis cir­cu­la ia pe mai mult de 400 de ki­lo­me­tri de au­tos­tr zi, ast­fel c în pre­zent are o re ea de 645 de ki­lo­me­tri. Pân în 2020, gu­ver­nul vrea 2.440 de

ki­lo­me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.