ANUL NOI­LOR PROIECTE

Business Magazin (Romania) - - + INFRASTRUCTUR -

Com­pa­nia de dru­muri va avea în lu­cru pân la fi­na­lul anu­lui 652 de ki­lo­me­tri de au­tos­tr zi, sau cel pu in asta sus ine

mi­nis­trul tran­spor­tu­ri­lor Dan ova. De­o­cam­dat lu­cr ri­le au de­ma­rat efec­tiv doar pe o trei­me din­tre aces­te tron­soa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.