1.797

Business Magazin (Romania) - - + INFRASTRUCTUR -

de ki­lo­me­tri de au­tos­tră­zi

vor avea noi stu­dii de fe­za­bi­li­ta­te anul aces­ta, ce­ea ce înse­am­nă că ulterior com­pa­nia de dru­muri poate da dru­mul la li­ci­ta­ţi­i­le de con­stru­i­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.