JOCURILE CON­TI­NUĂ

Business Magazin (Romania) - - + FILM -

PRO Vi­deo re­co­man­dă în acest nu­măr fil­mul „Jocurile Foa­mei: Sfi­da­rea“, a că­rui ac­ţi­u­ne înce­pe cu întoar­ce­rea tri­um­fă­toa­re aca­să a lui Kat­niss Ever­de­en, împreu­nă cu co­e­chi­pi­e­rul ei Pe­e­ta Mel­lark. Câști­ga­rea com­pe­ti­ţi­ei anua­le îi tri­mi­te însă ra­pid într-un „tur al vic­to­ri­ei“prin toa­te dis­tric­te­le. În tim­pul că­lă­to­ri­ei, Kat­niss des­co­pe­ră că o răs­coa­lă fără pre­ce­dent es­te pe ca­le de a iz­bucni și de a schim­ba le­gi­le dis­tric­te­lor pentru tot­de­au­na. „Jocurile Foa­mei: Sfi­da­rea“es­te dis­po­ni­bil pe Blu-ray, DVD, dar și în pa­chet de co­lec­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.