PREŢIOSUL CEC ÎN ALB

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Par­că vrând să con­fir­me o zi­ce­re re­cen­tă a Ele­nei Udrea du­pă ca­re ni­ci­un par­tid nu poate vi­sa să dea preșe­din­te­le ţă­rii la ale­geri da­că nu e sus­ţi­nut de ac­tua­lul șef al sta­tu­lui, Traian Bă­ses­cu și-a de­cla­rat de­ja sus­ţi­ne­rea pentru can­di­da­tul co­mun pe ca­re spe­ră să-l de­sem­ne­ze par­ti­de­le de dre­ap­ta du­pă eu­ro­par­la­men­ta­re, in­di­fe­rent că el va fi Emil Boc, Crin Anto­nes­cu, Ele­na Udrea sau M.R. Ungu­re­a­nu. Es­te pri­ma da­tă când în dis­cur­sul lui Bă­ses­cu apa­re Ele­na Udrea drept po­ten­ţial can­di­dat al drep­tei, du­pă ce Udrea însăși, de­veni­tă li­de­rul de fac­to al PMP, s-a de­cla­rat ca­pa­bi­lă să-l învin­gă pe Victor Pon­ta la pre­zi­den­ţia­le, iar Ele­na Bă­ses­cu, proas­păt mem­bru de rând al PMP, nu doar că stă ală­turi de Udrea în pre­zi­diu la ac­ţi­u­ni­le elec­to­ra­le ale par­ti­du­lui, dar mai nou l-a și vește­jit pe pre­zi­den­ţia­bi­lul PDL, Cătălin Pre­doiu, re­proșându-i aces­tu­ia nici mai mult, nici mai pu­ţin de­cât pro­ble­me de dic­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.