IN­VES­TI­TO­RII DIN DIASPORA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Su­me­le tri­mi­se anul tre­cut aca­să de lu­cră­to­rii români din străi­nă­ta­te, es­ti­ma­te de Ban­ca Mon­dia­lă la cca 4 mld. do­lari, si­tue­a­ză Ro­mânia pe lo­cul al doi­lea între ţă­ri­le din Europa în dez­vol­ta­re și Asia Cen­tra­lă, din punc­tul de ve­de­re al înca­să­ri­lor, du­pă Ucraina, un­de lu­cră­to­rii mi­gran­ţi au tri­mis aca­să 10 mld. do­lari. Pentru 2014-2016, Ban­ca Mon­dia­lă es­ti­me­a­ză o creștere anua­lă me­die cu 8% a su­me­lor tri­mi­se în ace­as­tă re­gi­u­ne de lu­cră­to­rii mi­gran­ţi, creștere sus­ţi­nu­tă și de re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor de tri­mi­te­re a ba­ni­lor în ţă­ri­le de ori­gi­ne. Aces­te cos­turi au scă­zut în to­tal până la o me­die de 6,5% din su­me­le res­pec­ti­ve în T1 2014, fa­ţă de 6,8% cu un an în ur­mă. La sca­ră glo­ba­lă, insti­tu­ţia fi­nan­cia­ră es­ti­me­a­ză o creștere me­die anua­lă a su­me­lor tri­mi­se în ţă­ri­le în curs de dez­vol­ta­re cu 8,4% în următorii ani, de la 436 mld. do­lari în 2014 la 516 mld. do­lari în 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.