ÎN MIȘCARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Co­ca-Co­la HBC Ro­mânia a numit-o pe 38 de ani, în func­ţia de mar­ke­ting & business de­ve­lop­ment ma­na­ger. Ea îl va înlo­cui înce­pând cu 1 mai pe Mihai Ma­ri­nes­cu.

Vo­da­fo­ne l-a re­cru­tat pe unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi oa­meni din echi­pa de con­du­ce­re a HP, ca­re răs­pun­dea de vânză­ri­le de com­pu­te­re și im­pri­man­te în ca­drul sub­si­dia­rei lo­ca­le a gi­gan­tu­lui ame­ri­can. În ca­drul Vo­da­fo­ne, Do­bre a preluat func­ţia de di­rec­tor hi­gh cor­po­ra­te sa­les în ca­drul Enter­pri­se Business Unit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.