O ATERIZARE LINĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Eco­no­mia Chi­nei a cres­cut cu cel mai lent ritm din ul­ti­me­le 12 luni, respectiv cu 7,4% în T1 fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, com­pa­ra­tiv cu 7,7% în T4 2013. Fa­ţă de tri­mes­trul pre­ce­dent, eco­no­mia a cres­cut cu 1,4%, cea mai mică ra­tă din ul­ti­mii doi ani. Gu­ver­nul de la Bei­jing a anun­ţat o se­rie de mă­suri de sti­mu­la­re, cum au fost re­du­ce­ri­le de im­po­zi­te pentru fir­me­le mici și noi investiţii în in­fras­truc­tu­ra fe­ro­via­ră, spre a adu­ce eco­no­mia la ra­ta de creștere do­ri­tă, de cir­ca 7,5%, fără a re­nun­ţa la pla­nu­ri­le de res­truc­tu­ra­re a economiei me­ni­te să re­o­ri­en­te­ze cen­trul de greu­ta­te de la ex­por­turi și investiţii că­tre con­su­mul in­tern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.