GOO­GLE GLASS PENTRU PUBLICUL DIN SUA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Goo­gle preia, din 15 apri­lie, pentru o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă de timp, comenzi de la publicul larg din SUA pentru Glass, ofe­rind pentru pri­ma da­tă acest pro­dus în afa­ra cer­cu­lui res­trâns de par­te­neri, dezvoltatori de software și re­pre­zen­tan­ţi ai pre­sei de spe­cia­li­ta­te. Goo­gle Glass au un preţ de re­fe­rin­ţă de 1.500 de do­lari. Goo­gle nu a pre­ci­zat câte uni­tă­ţi vor fi vându­te că­tre publicul larg, dar a su­bli­niat că volumul va fi li­mi­tat. Com­pa­nia a pre­ci­zat că ex­tin­de ast­fel pro­gra­mul de tes­ta­re a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.