8,9%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creșterea pro­duc­ţi­ei in­dus­tria­le în fe­brua­rie fa­ţă de aceeași

pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, si­tuând Ro­mânia pe lo­cul al doi­lea în UE, du­pă Slo­va­cia (9%) și mult peste media UE

(2,1%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.