18.941

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de au­to­ve­hi­cu­le noi vându­te în T1, în creștere cu 21,7% fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă

a anu­lui tre­cut, fi­ind pentru pri­ma da­tă din 2009 când pia­ţa

au­to încheie T1 pe plus

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.