PIB-UL NO­MI­NAL AL NIGERIEI ÎN 2013: ES­TI­MĂ­RI­LE VE­CHI VS. ES­TI­MĂ­RI­LE NOI

Business Magazin (Romania) - - // I NTERNA I ONAL -

Con­form da­te­lor ob­ţi­nu­te du­pă re­cal­cu­la­re, PIB-ul Nigeriei are o va­loa­re aproa­pe du­blă fa­ţă de cât se cre­dea ini­ţial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.