STATUL, LA BANI MĂRUNŢI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Cre­an­ţe­le ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce au scă­zut pe par­cur­sul anu­lui tre­cut de la o pon­de­re în PIB de 26,3% la 25%, în con­di­ţi­i­le în ca­re de­ţi­ne­ri­le de ac­ţi­uni și alte par­ti­ci­pa­ţii ale sta­tu­lui s-au re­dus cu 1%, iar cre­an­ţe­le co­mer­cia­le cu 0,9%. Anga­ja­men­te­le ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce au scă­zut la 45,1% de la 46,5%, în urma re­du­ce­rii împru­mu­tu­ri­lor cu 1,2% și a da­to­ri­i­lor co­mer­cia­le cu 1,2%. Ne­ce­sa­rul de fi­nan­ţa­re al ad­mi­nis­tra­ţi­ei a scă­zut în T4 2013 la 1,6% din PIB, de la 2% din PIB în aceeași pe­ri­oa­dă din 2012. mld. lei 10

5

0

-5

-10

-15

-20

Fi­nan­ţa­rea ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.